Werkwijze

Wat doen wij

Ons streven is de professionele belangenbehartiger van een letselschadeslachtoffer en daarmee het slachtoffer zelf in een schaderegelingtraject of procedure met een onafhankelijk, goed onderbouwd en voor een medische leek begrijpelijk medisch advies te ondersteunen.
Wij nemen adviesaanvragen in behandeling ten behoeve van slachtoffers van verkeers- en bedrijfsongevallen, beroepsziekten, geweld en zijn betrokken bij WIA-procedures. 

De samenwerking tussen de belangenbehartiger en arts is bij letselschade dermate essentieel, dat wij ons tot aanvragen van professionele belangenbehartigers beperken.

Hoe werken wij

Ons werkterrein beslaat eigenlijk de gehele geneeskunde, alhoewel de letsels veelal van orthopedische en neurologische aard zijn.
De adviesrapportages kennen een vaste opbouw met een overzicht van de waar nodig vertaalde gegevens, de samenvatting daarvan en separaat het eigenlijke advies. In de adviezen wordt onder meer aandacht besteed aan de prognose, begeleiding bij de verwerking, behoefte aan hulp in de huishouding, tijdige reïntegratie en noodzaak tot expertises. Zo nodig wordt rechtstreeks contact met het slachtoffer gelegd.

Voor de expertises en deskundigenonderzoeken zijn vraagstellingen ontwikkeld en in de loop der jaren is een uitgebreid deskundigenbestand aangelegd.
Bij beroepsziekten wordt een beoordeling van de oorzakelijke relatie tussen de arbeidsomstandigheden en de aandoening gegeven. Verder komt de zorgplicht van de werkgever e.d. aan de orde.

Het op naam van het slachtoffer aangelegd dossier wordt actueel gehouden en administratief bewaakt.

Nieuwe opdrachtgevers krijgen onze leveringsvoorwaarden en een in meer detail uitgewerkte toelichting op onze werkwijze toegezonden.
Al onze medewerkers zijn aan de KNMG gedragsregels en op artsen betrekking hebbende wetgeving gebonden.

Wat kosten wij

Onze urendeclaraties worden bij de belangenbehartigers ingediend, die deze bij de aansprakelijke partij als buitengerechtelijke kosten terugvordert.
In het geval de aansprakelijkheid (nog) niet erkend is en de mogelijkheid beroep op een rechtsbijstandverzekeraar te doen ontbreekt, kunnen we desgevraagd vooraf een kostenraming geven.

De uurtarieven worden in de schriftelijke toelichting op onze werkwijze vermeld. Wij zijn genoodzaakt 21% BTW in rekening te brengen.

Voor meer inlichtingen kunt u ons bellen, schrijven of mailen.

0113 - 211 230
info@westerweelintermediair.nl

Westerweel Intermediair B.V.
Jacob Valckestraat 3
4461 KB GOES

KVK 59790636
BTW NL853645425B01